Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: Αιγάλεω και Απασχόληση Προβλήματα και προοπτικές


Senior Member

Status: Offline
Posts: 136
Date:
Αιγάλεω και Απασχόληση Προβλήματα και προοπτικέςvar text1="ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Η ΦΩΝΗ ΣΑΣ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ"
comeback=0
cometo=0
function dis(){
window.status=text1.substring(0,cometo)
if(comeback==1){
cometo--;
if(cometo==0){comeback=0}
} else {cometo++;if(cometo==text1.length){comeback=1}}
window.status=text1.substring(0,cometo)+"|"
if(cometo==text1.length){window.setTimeout("dis()",500);} else {window.setTimeout("dis()",50);}
}
dis()
function center() {
if (navigator.appVersion.indexOf('MSIE') != -1)
document.all['root'].style.left = Math.max((document.body.clientWidth - 800) / 2, 0);
else
document.PageElement.LAYERS['root'].left = Math.max((window.innerWidth - 800) / 2, 0);
}

`Ενυπογράφως
Αιγάλεω και Απασχόληση
Προβλήματα και προοπτικές
Δημιουργημένα από τις ίδιες τις ανάγκες της
πόλης και του πληθυσμού της αλλά και από
απαιτήσεις της σύγχρονης πόλης ιδιαίτερα ως
κέντρου μιας ολόκληρης γεωγραφικής ενότητας,
τα προβλήματα της πόλης του Αιγάλεω είναι τα εξής:
· Βιομηχανική περιοχή χωρίς οργανωμένο
  πολεοδομικό σχεδιασμό στην πράξη
· Έντονα Περιβαλλοντικά προβλήματα λόγω της
  ύπαρξης της βιομηχανικής περιοχής και των δύο
   εθνικών οδών που διαπερνούν την πόλη
· Οικιστική Ζώνη με χρήσεις ασύμβατες στην κατοικία
· Σημειακά ιδιαίτερα υποβαθμισμένες περιοχές κατοικίας
· Εμπορικό κέντρο που εξυπηρετεί και γειτονικούς Δήμους με συνέπεια την κυκλοφοριακή συμφόρηση.
· Μικροί κοινόχρηστοι χώροι με μεγάλη διασπορά.
· Υψηλοί δείκτες ανεργίας
· Έλλειμμα κοινωνικού εξοπλισμού (χώροι πρόνοιας, αθλητικοί - πολιτιστικοί χώροι).

Παράλληλα, το Αιγάλεω διαθέτει και συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία χρειάζεται να αξιοποιηθούν άμεσα και προγραμματισμένα στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης και στήριξης μιας βιώσιμης αναπτυξιακής διαδικασίας για την πόλη. Συγκεκριμένα:
· Η λειτουργία των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά. Τα ΤΕΙ αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τη στήριξη και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Ειδικότερα, μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν τον πυρήνα ενός αναβαθμισμένου ρόλου της πόλης στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
· Η περιοχή του Ελαιώνα.  Στο Αιγάλεω ανήκουν τα τελευταία τμήματα που διασώζουν φυσικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά του αρχαίου Ελαιώνα.  Η υλοποίηση του Προεδρικού Διατάγματος πρέπει να κινηθεί στην κατεύθυνση αναβάθμισης του παραγωγικού και δομημένου περιβάλλοντος.  
· Η Ιερά Οδός, με τα μικτά όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα χαρακτηριστικά της, σαν άξονας πολιτισμού και ιστορικής μνήμης, σαν σημαντικός υπερτοπικός άξονας κυκλοφορίας και σαν πόλος έλξης τριτογενών δραστηριοτήτων επιπέδου «Υπερτοπικού Κέντρου Δήμου».
· Οι πρωτεύουσες αρτηρίες κυκλοφορίας της Λ. Θηβών (υπερτοπικός άξονας σύνδεσης των Δήμων της Δυτικής Αθήνας μεταξύ τους καθώς και με Δήμους και το κέντρο του Πειραιά), καθώς και της Λ. Π. Ράλλη σε μικρότερο βαθμό.  Οι αρτηρίες ταχείας κυκλοφορίας του Κηφισού και της Λ. Αθηνών. 
· Η λειτουργία γραμμής ΜΕΤΡΟ.
· Το Άλσος Αιγάλεω «Μπαρουτάδικο» με την κομβική του θέση, τη σημαντική έκτασή του και την ένταξή του σε ένα σαφή προγραμματισμό σχεδιασμού και υλοποίησης της ανάδειξής του.
· Η ύπαρξη και λειτουργία περιοχών με την ιδιαίτερη, έστω και αποδυναμωμένη, φυσιογνωμία της «γειτονιάς», στην οποία οφείλεται η ευδιάκριτη συνοχή στον κοινωνικό ιστό της πόλης.
· Η ζωντάνια του αστικού περιβάλλοντος που οφείλεται στην έλλειψη μονολειτουργικών ζωνών.
· Η ισχύς χαμηλού Συντελεστή Δόμησης που λειτουργεί αποτρεπτικά ως προς τη δημιουργία νέων φαινομένων επιβάρυνσης του δομημένου περιβάλλοντος της κατοικίας.
Ο Δήμος Αιγάλεω με τα προγράμματα που υλοποιεί και το επιχειρησιακό σχέδιο που αναπτύσσει επιδιώκει να βελτιώσει τους δείκτες της απασχόλησης σε μια ιδιαίτερα υποβαθμισμένη περιοχή.
Η δημιουργία κατάλληλων όρων ένταξης ανέργων και ειδικότερα των νεοεισερχομένων και αυτών που προέρχονται από τον δευτερογενή τομέα, απαιτούν παρεμβάσεις σε επίπεδο Συνοικίας, Δήμου, Γεωγραφικής Ενότητας.
Επιπλέον τα διαπιστωμένα χαμηλά προσόντα και η έλλειψη εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού απαιτούν συντονισμένες ενέργειες απόκτησης δεξιοτήτων και προσόντων ιδιαίτερα στους κλάδους της πληροφορικής, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού – αθλητισμού και της κοινωνικής πρόνοιας.

Ο στόχος αυτός προκύπτει από:
· την ανάλυση των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων της περιοχής,
· την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων  από τη γεωγραφική και οικονομική θέση της πόλης,
· την υλοποίηση των μεγάλων έργων και την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 καθώς και
· την αναπτυξιακή στρατηγική της περιφέρειας Αττικής όπως αυτή εκφράζεται στους άξονες του ΠΕΠ Αττικής

Tα θεματικά πεδία στα οποία μπορούν να αναπτυχθούν στην περιοχή δράσεις για την απασχόληση και στις οποίες ο Δήμος Αιγάλεω έχει τον κυρίαρχο ρόλο αφορούν:
· Tις κοινωνικές υπηρεσίες και την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών, που περιλαμβάνουν τη δημιουργία Bρεφονηπιακών Σταθμών, Kέντρων Δημιουργικής Aπασχόλησης Παιδιών και Δομών Kοινωνικής Mέριμνας
· Tην προστασία του περιβάλλοντος, και γενικότερα τις στρατηγικές της Bιώσιμης και Aειφόρου Aνάπτυξης
· Tην κοινωνική συνοχή και την ενσωμάτωση δίνοντας έμφαση στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και στην ανάπτυξη δικτύων αλληλεγγύης και αυτοβοήθειας .
· Tη διατήρηση και προβολή της ιστορικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς
· Tις οικονομικές δραστηριότητες τις σχετικές με τη νέα οικονομία και την πληροφορική που θα συμβάλλει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη των τοπικών δομών απασχόλησης με έμφαση στα προϊόντα ποιότητας, της δικτύωση τοπικών παραγωγικών δομών, την παροχή υπηρεσιών στον πολίτη, την προβολή και τη διαφήμιση.var text1="ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Η ΦΩΝΗ ΣΑΣ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ"
comeback=0
cometo=0
function dis(){
window.status=text1.substring(0,cometo)
if(comeback==1){
cometo--;
if(cometo==0){comeback=0}
} else {cometo++;if(cometo==text1.length){comeback=1}}
window.status=text1.substring(0,cometo)+"|"
if(cometo==text1.length){window.setTimeout("dis()",500);} else {window.setTimeout("dis()",50);}
}
dis()


__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard